Годишен доклад за единния пазар на ЕС

Годишен доклад за единния пазар на ЕС

Отбелязвайки 30-ата годишнина на единния пазар, Европейската Комисия публикува Годишния доклад за единния пазар за 2023 г. и информационното табло за единния пазар за 2022 г. В тези документи се потвърждава неизменната възлова роля на единния пазар за предодоляването на предизвикателствата, пред които е изправена днес Европа, и се подчертава колко е важно функционирането му непрекъснатото да се подобрява.

В годишния доклад за единния пазар за 2023 г. се проучва интеграцията на единния пазар и начинът, по който той помага на ЕС да се справи с настоящото геополитическо напрежение, да повиши конкурентоспособността си и да ускори цифровизацията и прехода към екосъобразен обществено-икономически модел. Информационното табло за единния пазар за 2022 г. показва ползата от единния пазар за икономиката на ЕС.

Основните констатации в двата документа са:

  • Ефективният единен пазар има възлова роля за способността на Европа да се справя с основните предизвикателства, пред които е изправена;
  • Силен потенциал на цифровите инструменти и данни за подобряване на управлението на единния пазар;
  • Единният пазар носи все по-голяма полза за икономиката на ЕС;
  • По-доброто правоприлагане и общи условия са от полза за бизнеса, но все още има пречки, които трябва да се преодолеят.

Годишен доклад за единния пазар – 2023, Информационно табло за единния пазар

TOP