МИР отвори Процедурата за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии за локално съхранение на енергия

MIR-procedura-za-izgrajdane-VEI-instalacii-baterii-localno-sahranenie-energia

От 75 000 лв. до 1 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ могат да получат българските компании

Министерството на иновациите и растежа отвори за кандидатстване за фирмите трета процедура по Плана за възстановяване и устойчивост. Общият бюджет на мярката е 200 млн. лв. и е насочена към българските фирми, които искат да изградят свои нови ВЕИ инсталации в комбинация с батерии за локално  съхранение на енергията.

От 75 000 лв. до 1 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ могат да получат българските компании за изграждане на системите в задължителна комбинация с батерия като технология за съхранение.

Срокът за кандидатстване е до 16:30 ч. на 15 май 2023 г.

Мярката е насочена към микро-, малки, средни фирми и дружества с до 3000 служители от различни икономически сектори. Съфинансирането е до 50% по линия на Плана за възстановяване.

Със средствата, осигурени от МИР по линия на НПВУ, ще могат да се изграждат мощности до 1 MW и съоръжения за съхранение на електроенергията. Фотоволтаичната система с батерия трябва да се изгражда върху сграда или имот, изцяло собственост на кандидата. Токът от тези системи ще може да се използва единствено в рамките на конкретното производство, без да може да бъде продаван. Инвестициите ще помогнат на компаниите да намалят разходите си и да станат по-малко зависими от свободния пазар на електроенергия. Мярката е насочена единствено към слънчева фотоволтаична енергия и има като задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение под формата на батерии, което допринася за баланса в произведената мощност.

Документите се подават електронно през системата ИСУН 2020 до 16:30 ч. на 15 май 2023 г. В същата платформа до 21 дни преди изтичането на кандидатстването могат да се задават и въпроси по условията.

TOP