МИР започва да издава Стартъп виза

Startup-visa-inovativen-biznes-visoki-tehnologii-chujdenzi-izvan-ES

Министерството на иновациите и растежа започва да издава Стартъп виза

Министерството на иновациите и растежа започва процеса по издаването на удостоверение за високотехнологичен и иновативен проект или т.нар. Стартъп виза.

Кандидатстването и подаването на документите се осъществява през Системата за управление на национални инвестиции чрез електронен подпис.

По новата административна услуга могат да кандидатстват чужди граждани (извън Европейския съюз), които искат да започнат иновативен бизнес чрез използването на високи технологии и научно-изследователска и развойна дейност.

Попълва се  въпросник, в който предприемачът трябва да отбележи каква е неговата компания, идея, към кои пазари е насочен, има ли вече инвеститор, патенти, клиенти и др. След преглед на документите и оценка на проекта от Експертен съвет, който включва представители на държавата, научната общност и бизнеса, ще бъде издавано удостоверение за високотехнологичен или иновативен проект. Неговата валидност е 1 година, но може да бъде удължавано след това до 2 години допълнително.

Издаването на Стартъп виза се основава на Закона за чужденците в Република България, както и на разработената от МИР Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен или иновативен проект, приета с Постановление № 318 на Министерския съвет от 7 октомври 2022 г.

Удостоверението e официален документ, който дава възможност за издаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденци, които искат да развиват иновативен или високотехнологичен бизнес у нас.

До 7 октомври 2022 г. България беше единствената страна от ЕС без установен правен ред за издаване на Стартъп виза, като усилия в тази посока са правени над 5 години. МИР подчертава приноса на Българската стартъп асоциация – BESCO в подготовката и успешното въвеждане на Стартъп визата у нас.

Информация за кандидатстване за Стартъп виза на български и на английски език.

TOP