В 257 общини наетите не могат да избират работодателя си в поне един сектор

В 257 общини наетите не могат да избират работодателя си в поне един сектор

Автор: Зорница Славова – Институт за пазарна икономика

Репликата „Като не те устройват условията или заплатата, намери си друга работа“ не работи в 257 от всичките 265 общини за поне един от икономическите сектори. Как правим този извод?

ИПИ разполага с данни от НСИ за основни показатели на нефинансовите предприятия по икономически дейности и по общини. В някои общини данните за отделни сектори, предоставени от НСИ, са „скрити“  (конфиденциални), защото в общината има само едно или две предприятия и в този случай показателите за сектора биха разкрили данните за конкретните предприятия. А ако има едно или две предприятия в определен сектор, с увереност можем да твърдим,  че там на практика няма избор на работодател. Тук разглеждаме само нефинансовите предприятия, т.е. така наречената бизнес икономика, без да отчитаме дейността и наетите в държавните и общинските администрации, армия, полиция, съдебна система и т.н.

Най-висок избор на работодатели на местно ниво пък има в търговията, където само в три общини данните са скрити (Бойница, Макреш и Опан), както и в земеделието (в 11 общини). 

Картата на България показва, че само в осем от всичките 265 общини има достатъчно работодатели във всеки един от 17-те икономически сектора, така че данните да не бъдат конфиденциални. Повечето от тях са и областни центрове с развита икономическа дейност във всички сектори – столицата, Варна, Стара Загора, Велико Търново. В други 28 общини само по един сектор е скрит – обикновено производството на енергия, ВиК секторът или добивната промишленост. В 112 общини обаче данните за пет и повече цели сектори остават скрити. В тях повечето от икономически активните хора не могат да си избират работодателя.

Ограничен брой работодатели има в пограничните райони, Северозапада, Добруджа.

Прочетете целия анализ с диаграми и карта на общините в България тук.

TOP