Награди на ЕС за биологично производство

Награди на ЕС за биологично производство

Увеличаването на биологичното производство допринася значително за намаляване използването на химически торове, пестициди и антимикробни средства и има положително въздействие върху климата, околната среда, биологичното разнообразие и хуманното отношение към животните. Установено е, че биологичното производство играе ключова роля за постигането на целите на Европейския зелен пакт, стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологичното разнообразие. Поради тази причина Комисията определи цел до 2030 г. 25 % от земеделската земя в ЕС да бъде обработвана чрез методите на биологичното земеделие, както и значително да се увеличат биологичните аквакултури.

В подкрепа на тази цел през март 2021 г. Комисията прие План за действие за развитието на биологичното производство, според който трябва да се увеличи потребителското търсене на биологични продукти, за да се стимулира биологичното производство. Планът за действие включва връчването на годишни награди за високи постижения по веригата за създаване на стойност в областта на биологичното производство.

Наградите са разпределени в 7 категории, които включват осем индивидуални награди:

  • Категория 1: Най-добър земеделски стопанин, занимаващ се с биологично земеделие (жена) и Най-добър земеделски стопанин, занимаващ се с биологично земеделие (мъж) – 2 награди;
  • Категория 2: Най-добър регион в областта на биологичното производство;
  • Категория 3: Най-добър град в областта на биологичното производство;
  • Категория 4: Най-добра биообласт в областта на биологичното производство;
  • Категория 5: Най-добро МСП за преработка на биологични храни;
  • Категория 6: Най-добър търговец на дребно на биологични храни;
  • Категория 7: Най-добър ресторант/доставчик на услуги за хранене в областта на биологичните храни.

Срокът за кандидатстване е 14 май 2023 г.

Наградите са нефинансови и ще бъдат връчени на 23 септември — Деня на биологичното производство в ЕС.

Линк за кандидатстване

Финалистите за 2022 г. можете да видите тук.

Списък с видео на победителите в отделните категории (2022).

TOP