Удостоверенията за професионална квалификация влизат в обединен регистър

Удостоверенията за професионална квалификация влизат в обединен регистър

Създава се общ Регистър на издадените удостоверения, свързани с придобитата професионална квалификация по професия, която не е регулирана в България, необходими за достъп или за упражняване на професията в друга държава членка. В новия обединен регистър ще могат да се открият също обезсилените удостоверения и отказите за издаване на такива удостоверения съобщават от Министерството на образованието и науката.

Това предвижда публикуван за обществено обсъждане проект за промени в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка.

Новият обединен регистър ще бъде изграден и поддържан от Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН.

С обединяването и надграждането на досега съществуващите регистри на документите, свързани с придобита професионална квалификация по нерегулирани професии, ще се облекчи достъпът до тях от граждани, работодатели и държавни органи в държавите членки, което е ключова предпоставка за свободното движение на услуги в ЕС като част от общия пазар.

TOP