МУ-Варна започва работа по мащабна международна научноизследователска програма на ЕС

МУ-Варна започва работа по мащабна международна научноизследователска програма на ЕС за повишаване на транслационните постижения в медицината

На встъпителна пресконференция, състояла се на 15 май 2023 г., Медицинският университет във Варна представи началото на мащабната стратегическа научноизследователска и иновационна програма „Повишаване на транслационните постижения в медицината“ с международно участие. Очаква се проектът да подпомогне разширяването на капацитета на висшите училища в посока увеличаване на компетенциите в научноизследователската работа. Финансирането от 28 млн. лв. е от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на България по процедурата за създаване на мрежа от изследователски висши училища. МУ-Варна ще реализира програмата в партньорство с научноизследователски екипи от Италия, Германия, Дания, Швеция и Франция.

„Медицински университет – Варна ще изпълнява научноизследователската програма в приоритетните области „Храни и хранене“, „Невронауки“, „Регенеративна медицина и имплантология“ и „Онкология“, подчерта заместник-ректор „Научна дейност“ чл.-кор. проф. д-р Христина Групчева. Тя допълни, че вече са сформирани 6 лидерски групи от учени на МУ-Варна. Към екипите са привлечени и чуждестранни изследователи, които ще допълнят работата на българските екипи  и ще развият нова и необходима за МУ-Варна научна специализация.

В област „Храни и хранене“ учените ще насочат своята изследователска работа към идентифицирането на нови биомаркери за кардиометаболитни заболявания; изолиране на биоактивни вещества с естествен произход, имащи потенциал за контрол и профилактика на хронични незаразни болести; създаване на нови мултифункционални хранителни добавки на базата на биологично активни вещества. В областта „Невронауки“ приоритетите са разработка на програми, които да изследват хранителния статус на деца с най-честите невропсихиатрични разстройства; нови данни за молекулните механизми за развитие на кората на мозъка; нови методи за лечение на обструктивна сънна апнея.

Приоритетни за екипа от направление „Регенеративна медицина и имплантология“ ще бъдат създаването на импланти в областта на стоматологията, ортопедията и офталмологията;  култивиране на лимбални стволови клетки за възстановителни цели; създаване на платформа за изпитване на лекарства, медицински изделия и други методики върху клетъчни култури. В област „Онкология” насочеността е към създаване на нови подходи към ранната диагностика на ракови заболявания чрез течни биопсии; иновативна образна диагностика при рак на гърдата; създаване на прототип на система за 3D микрорентгенови изображения за ранна образна диагностика.

В рамките на програмата са сформирани и 3 научни групи с лидери от изследователски организации в чужбина, като в тези екипи ще участват и учени от МУ-Варна. Ще бъдат изградени и 9 научноизследователски лаборатории. Част от апаратурата за реализацията на проектите е налична, а останалата ще бъде закупена със средства по проекта.

Проф. Групчева допълни, че обединяването на учени от различни части на света и основно от водещи европейски центрове, ще допринесе за развитието на научноизследователския потенциал, ще увеличи публикационната активност и ще допринесе за превръщането на университетите в един инкубатор за технологичен трансфер. Продължителността на програмата е до края на юни 2026 г.

Видео

Източник: Медицински университет – Варна

TOP