Културните институции в България

Културните институции в България

В навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Националният статистически институт публикува данни за културните институции в България. Те осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност, производството на филми и читалищната дейност. Ето и част от тях:

  • Към 31.12.2022 г. в България функционират 186 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. Посещенията в музеите през 2022 г. са се увеличили с 2% в сравнение с 2021 г.
  • През 2022 г. в действащите 72 театъра са организирани 13 193 представления, посетени от 1 712 хил. зрители, като спрямо 2021 г. представленията и посещенията се увеличават съответно с 24.4 и 48.3%.
  • Филмопроизводството през миналата година е представено от 24 пълнометражни филма, а произведените късометражни и среднометражни филми са 74 (включващи 9 сериала с общо 320 епизода), от които 15 игрални, 48 документални и 11 анимационни.
  • В края на 2022 г. кината в страната са 85, а киноекраните – 227, като броят им се увеличава съответно с 9 и 6 спрямо 2021 година. Мултиплексите са 11 и в тях са осъществени 57.4% от всички прожекции и 63.2% от посещенията. Най-голям е броят на кината в Югозападния район.
  • През 2022 г. в България са работили 73 регистрирани и лицензирани радиооператора, като най-голям е делът на излъчените музикални предавания – 62.4%, следвани от новините (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) – 8.7%.
  • Регистрираните и лицензирани български телевизионни оператори са били 112, което е с 16 по-малко от предходната година.
  • Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения. Към 31.12.2022 г. действащите читалища на територията на Република България са 3 319, от тях 665 (20.0%) са в градовете, а 2 654 (80.0%) в селата. През 2022 г. в читалищата са налични следните услуги: 1 670 читалища (50.3%) предлагат услуги за ползване на компютър с достъп до интернет за потребители; в 3015 читалища, или 90.8% от всички читалища, има действащи библиотеки;  2 426 (73.1%) читалища разполагат със зала за представления. През 2022 г. от читалищата са организирани общо 75 512 културни и творчески прояви. Най-голям е броят на организираните от читалищата празненства и фестивали – 25 230, следван от честванията на бележити дати и годишнини – 22 300.

Линк към публикацията

TOP