Делът на безработните младежи в ЕС намалява през 2022

Делът на безработните младежи в ЕС намалява през 2022

По данни на Евростат през 2022 г. 4,48 милиона младежите на възраст от 15 до 29 години са били безработни (6,3%), а ако се проследи тенденцията в дългосрочен план от 2009 г. насам се вижда, че този дял бележи исторически спад.

Положението в различните страни членки варира, а делът на безработните млади хора е бил под 4% в следните държави: Чехия (2%), Германия и България (и в двете по 3,3%), както и в Унгария и Полша (и двете по 3,5%).

Техният дял е бил най-висок в Испания (11,2%), Гърция (10,6%), Швеция (10,3%) и Кипър (8,8%).

TOP