Приложение на IoT for Industry в бизнеса – предизвикателства и реалности

Обучение на тема "Приложение на IoT for Industry в бизнеса - предизвикателства и реалности"

Софтуерният университет организира безплатен онлайн семинар на тема “Приложение на IoT for Industry в бизнеса – предизвикателства и реалности”.

Семинарът ще се проведе онлайн на 13 юни 2023 г. (вторник) от 19:00 часа. Лектор ще бъде Венелин Гърбов.

По време на семинара ще се представят реални примери при разработката на IoT for Industry продукти в България. Ще бъде споделен опит и експертиза как един продукт да придобие бизнес стойност.

Някои акценти на семинара:

  • IoT като бизнес необходимост и част от Industry 4.0;
  • Технически прагматизъм, state of the art или екзотика при решенията – предимства и заплахи;
  • Съвременни/настоящи технологични тенденции в IoT.

Регистрация

TOP