БАБХ започва извънредни проверки в обектите за производство и търговия със сладолед

БАБХ започва извънредни проверки в обектите за производство и търговия със сладолед

Във връзка с настъпването на активния сезон на предлагане и консумация на сладолед, от 26 юни 2023 година Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва извънредни проверки в обектите за неговото производство и търговия. Инспекциите в предприятията ще продължат до 14 юли, а в места за предлагане на сладолед без предварително опаковане до крайния потребител (колички, щандове на открито, подвижни обекти и други) – през целия летен сезон.

В производството, обект на контрол ще бъдат спазването на изискванията на технологичната документация за производство на сладолед, входящ контрол на суровини и материали, използване на влаганите добавки и етикетирането на готовия продукт, съгласно Регламента за предоставянето на информация за храните на потребителите.

В места за предлагане на сладолед без предварително опаковане се следи за:

  • задължителното предоставяне на данни за наличието на вещества или продукти, причиняващи алергии и непоносимост;
  • приборът за разсипване на сладолед да бъде отделен за всеки вид сладолед и съхраняването му да бъде при условия недопускащи вторичното му замърсяване с патогени и алергени;
  • индивидуалните лъжички, които се предлагат при продажбата на крайния потребител, да бъдат предварително опаковани и др.

Проверките ще обхванат обекти на територията на цялата страна.

TOP