InvestEU: ЕИБ отпуска заем в размер на 50 млн. евро за изграждане на нов зърнен терминал на пристанище Варна

InvestEU: ЕИБ отпуска заем в размер на 50 млн. евро за изграждане на нов зърнен терминал на пристанище Варна

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа споразумение с „Логистичен център – Варна“ ЕАД, част от групата на „Билдком“, за кредит в размер на 50 млн. евро за съфинансиране на нов зърнен терминал на черноморското пристанище във Варна. Финансирането от ЕИБ е подкрепено от програмата InvestEU. Проектът ще подкрепи продоволствената сигурност, ще насърчи нисковъглеродния морски транспорт и ще подпомогне икономическия растеж на региона като подобри достъпа на местните селскостопански производители до експортните пазари:

  • Новият терминал ще осигури съвременна система за съхранение и превоз на зърно.
  • Проектът ще оптимизира пристанищните операции със зърнени и насипни товари в Северна България.
  • Споразумението се осъществява с подкрепата на програмата InvestEU, чиято цел е привличането на повече от 372 млрд. евро допълнителни инвестиции в периода 2021-2027 г.
  • Кредитното споразумение затвърждава ангажимента на ЕИБ в подкрепа на продоволствената сигурност и устойчивото регионално развитие.

Благодарение на подкрепата от страна на ЕИБ групата на „Билдком“, която е най-големият частен производител на слънчогледово олио и водещ търговец на зърно в България, ще интегрира логистиката в дейността си и ще подобри пристанищните дейности, свързани със зърното и насипните товари във Варненския регион. Очаква се новият зърнен терминал да влезе в експлоатация през второто тримесечие на 2026 г., като ще включва нов кей, силоз и други съоръжения за съхранение, както и нови възможности за шосеен и железопътен достъп.

Допълнителна информация

Програмата InvestEU  предоставя на Европейския съюз съществено дългосрочно финансиране като привлича значителни публични и частни средства в подкрепа на устойчивото възстановяване. Тя също така спомага за привличане на частни инвестиции в изпълнение на политическите приоритети на Европейския съюз като Европейския зелен пакт и цифровия преход.  Програмата InvestEU обединява множеството действащи финансови инструменти на ЕС, които подпомагат инвестициите в Европейския съюз и правят финансирането на инвестиционни проекти в Европа по-лесно, по-ефективно и по-гъвкаво. Програмата се състои от три части: фонд InvestEU, консултантски център InvestEU и портал InvestEU. Фондът InvestEU действа чрез финансови партньори, които ще инвестират в проекти чрез гаранции от бюджета на ЕС в размер от 26,2 млрд. евро. Целият бюджет по гаранцията осигурява покритие на инвестиционните проекти на изпълнителите, увеличава способността им да поемат рискове и по този начин привлича допълнителни инвестиции за най-малко 372 млрд. евро.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията за дългосрочно финансиране на Европейския съюз, чиито акционери са държавите членки. Тя финансира обосновани инвестиции, които допринасят за постигането на целите в политиката на ЕС, включително социално и териториално сближаване и справедлив преход към неутралност по отношение на климата. ЕИБ подкрепя проекти в областта на инфраструктурата, иновациите, климата и околната среда, както и малки и средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация.

Групата „Билдком“ е водеща българска частна стопанска група, която развива дейност в сектора на селското стопанство. Тя е един от най-крупните търговци на зърно и изкуствени торове с над 2 милиона тона закупено зърно и маслодайни култури годишно и държи около 20 % пазарен дял от българския износ на зърно. Групата управлява три завода за производство на слънчогледово олио и е водещият производител на слънчогледово олио и слънчогледов шрот в България с над 50 % пазарен дял в производството на българско слънчогледово олио. Нейното дъщерно дружество „Логистичен център – Варна“ ЕАД ще изгради и управлява новия пристанищен терминал за зърно.

TOP