България е сред страните от ЕС, в които най-малко работещи са използвали дигитални устройства през 2022 г.

България е сред страните от ЕС, в които най-малко работещи са използвали дигитални устройства през 2022 г.

Пламен Пенчев, БТА

През 2022 г. близо 30 на сто от работещите в страните от Европейския съюз, на възраст между 15 и 74 години, са отговорили утвърдително на въпрос, зададен им в рамките на проучване, дали работата им е свързана изцяло или частично с използването на дигитални устройства (компютри, смартфони, телевизори и т.н.). Това сочат публикуваните тази седмица данни на европейската статистическа агенция Евростат.

Сред страните от Евросъюза, в които е отчетен най-малък дял на работниците и служителите, които през 2022 г. са използвали дигитални устройства, са България, Румъния и Гърция (по 12 на сто от всички работещи, които са на възраст между 15 и 74 години).

Държавите от ЕС, при които този дял е най-висок, са Люксембург (47 на сто от всички работещи между 15 и 74 години), следвана от Нидерландия и Швеция (по 41 на сто).

Като цяло, повече жени, отколкото мъже са съобщили, че работата им е свързана с използването на дигитални устройства. Тази група се увеличава при работещите в страните от ЕС, които са на възраст между 30 и 44 г. При трудово заетите от тази възрастова група 36 на сто от жените и 29 на сто от мъжете са използвали изцяло или частично дигитални устройства при работата си.

Делът на тези работници и служители намалява при възрастовата група 45-59 г. (31 на сто жени и 23 на сто мъже) и спада още по-драстично при трудово заетите на възраст между 60 и 74 г. (24 на сто жени и 19 на сто мъже).

Като цяло, колкото по-образовани са работниците и служителите в страните от ЕС, толкова повече са използвали изцяло или частично дигитални устройства в работата си през 2022 г., отбелязва Евростат.

TOP