Българско национално участие на Международния Солунски панаир

Български компании могат да участват в 87-мия Международен Солунски Панаир, в който България ще бъде страна почетен-гост

Министерството на икономиката и индустрията организира българско национално участие в 87-то издание на Международния Солунски панаир (Thessaloniki International Fair – 2023). Събитието ще се проведе в периода 09-17.09.2023 г. в гр. Солун, Гърция, в партньорство с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Панаирът е най-мащабното ежегодно изложбено събитие, което е неразделно свързано с историята на икономическия и културен растеж на Гърция. По време на 87-то издание на Панаира се предвижда участие на високо ниво от гръцкото правителство, държавни институции и администрация.

Изложението ще събере на едно място представители на гръцкото и българското правителство, представители на институции, бизнес организации и компании от около двадесет държави, сред които Южна Корея и ОАЕ.

Организаторите предвиждат широк кръг от икономически сфери, които ще бъдат представени в 87-то издание на Международния Солунски панаир, като: кръгова икономика, автомобилостроене и електромобилност, гастрономия и здравословно хранене, дигитални технологии, мебелна промишленост и др.

България ще бъде държава почетен-гост на събитието, което гарантира на българските участници атрактивно позициониране. Подготвя се национална изложбена площ, наета от Министерството на икономиката и индустрията. Българските компании, които имат интерес да участват като изложители в рамките на националното представяне на България, ще могат да се възползват от преференциални цени за изграждане на щандовете си.

Заявки за участие в изложението се подават към Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и се приемат в срок най-късно до 28 юли 2023 г. (петък), чрез изпращане на попълнена Заявка за участие по един следните начини:

  • лично в деловодството на ИАНМСП или по куриер в срок до 17:30 часа на 28.07.2023 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или
  • подписани с електронен подпис на e-mail: office@sme.government.bg или на b2bconnect.bg.

При необходимост от допълнителна информация във връзка с изложението може да се свържете с експертите в Министерство на икономиката и индустрията на следните координати: Киара Маринска тел. 02/ 940 7662 e-mail: k.marinska@mi.government.bg, г-жа Даяна Попангелова, тел. 02/ 940 7697, e-mail: d.popangelova@mi.government.bg и г-н Димитър Сълов, тел. 02/ 940 7710, e‑mail: d.salov@mi.government.bg.

TOP