Продажбите на високотехнологични продукти в ЕС възлизат на 355 милиарда евро през 2022 г.

Продажбите на високотехнологични продукти в ЕС възлизат на 355 милиарда евро през 2022 г.

По данни на ЕВРОСТАТ през 2022 г. продажбите на високотехнологични продукти в ЕС възлиза на 355 милиарда евро, което е с 10,2% повече спрямо предходната година (322 милиарда през 2021 г.). През последното десетилетие средното годишно увеличение е в размер на 2,6% (275 милиарда през 2012 г.).

Три са категориите, които съставляват близо три четвърти от общите продажби на високотехнологични продукти. Най-голям е делът на електрониката и телекомуникациите (26,2%), следван от фармацията (22,2%) и научното оборудване (20,6%). Аерокосмическата промишленост представлява 11,5%, а неелектрическите машини – 6,1%. Останалите категории, които включват компютри и офис оборудване, химия, електрически машини и въоръжение представляват по-малко от 5% всяка.

Въпреки че има най-малък дял в общите продажби на високотехнологични продукти, въоръжението отбеляза най-висок ръст през последното десетилетие – средно 7,0% годишно. Научното оборудване и фармацията нарастват със среден годишен темп от 4,4%. От друга страна, неелектрическите машини (-0,7%) и компютрите и офис оборудването (-1,8%) са единствените сектори, в които има спад в продажбите през десетгодишния период. Но и двата сектора отбелязват увеличение през 2022 г. в сравнение с 2021 г., което за неелектрическите машини е +16,1%, а за компютрите и офис оборудването е +13,6%.

TOP