Колко часа седмично работят европейците?

Колко часа седмично работят европейците?

По данни на Евростат през 2022 г. европейците на възраст между 20 и 64 години са работили средно 37,5 часа седмично.

Разликите между държавите членки са значителни. Най-дълга е била работната седмица в:

  • Гърция (41,0 часа);
  • Полша (40,4);
  • Румъния и България (и в двете страни по 40,2 часа).

За разлика от тях, в Холандия е била най-кратката работна седмица (33,2 часа), следвана от Германия (35,3) и Дания (35,4).

TOP