Фондация „Еврика“ обяви своите ежегодни конкурси

Фондация „Еврика“ обяви своите ежегодни конкурси

Всяка година Фондация „Еврика“ организира конкурси за млад мениджър, млад изобретател и млад фермер.

Конкурс за наградата „Еврика“ за млад мениджър

Наградата ще получи този млад мениджър на възраст до 35 години, който е успял да постигне значими успехи през годината и е показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие.

Кандидатите могат да бъдат предложени от своите фирми, от редакции, обществени организации или сами да заявят участието си.

Заявките се изпращат във Фондация „ЕВРИКА” до 15 декември 2023 г.

Повече информация

Конкурс за наградата „Еврика“ за млад изобретател

Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 декември на годината, за която се присъжда наградата. Те следва да представят свои изобретения и/или изобретения, в които са съавтори. Представянето става чрез заявка, подробна автобиография, анотация и защитни документи от България или от чужбина, издадени през последната година и в период от 3 години, предхождащи присъждането на наградата.

Заявките се изпращат във Фондация „ЕВРИКА” не по-късно от 10 декември 2023 г.

Повече информация

Конкурс за наградата „Еврика“ за млад фермер

Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към 31 декември в годината, за която се присъжда наградата.

Заявките се изпращат във Фондация „ЕВРИКА” до 10 декември 2023.

Повече информация

TOP