Информационно събитие на тема „Отговорно бизнес поведение“

Информационно събитие на тема „Отговорно бизнес поведение“

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в качеството си на Национална контактна точка на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), организира информационно събитие на тема „Отговорно бизнес поведение“. То ще се проведе от 10:30 часа на 20 ноември 2023 г. в зала „Роял“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел „Шератон“).

Ще научите:

  • каква е ролята на Националната контактна точка;
  • какво е общото между Екологично, социално и корпоративно управление (ESG) и Корпоративната социална отговорност (CSR);
  • какви са възможностите и предимствата на отговорното бизнес поведение?

В предстоящото информационно събитие ще вземат участие водещи институции и представители на бизнеса в лицето на Министерството на иновациите и растежа, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на околната среда и водите, Българската народна банка, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и др.

Срокът за регистрация е 16 ноември 2023 на следния линк.

За допълнителна информация: Габриела Георгиева, тел: 02/ 940 79 63 и Весела Петрова, тел: 02/ 940 79 41.

Участието в събитието е безплатно.

TOP