Започва образователната екоинициатива „Зелена олимпиада“ 2023

Започва образователната екоинициатива „Зелена олимпиада“ 2023

“Зелена олимпиада” е най-мащабното образователно събитие с екологичен характер. От 2012 г. всяка година в проявата се включват хиляди ученици от 1. до 12. клас от цялата страна.

Проектът, традиционно подкрепян от МОСВ, има за цел да повиши знанията на учениците за опазване на околната среда и да допринесе за изграждане на екологична култура. Зелената олимпиада стимулира интереса към екологичната тематика, а нейният състезателен характер активизира децата да търсят повече информация за природата, за нейните богатства, за растителните и животинските видове, както и за начините, по които всеки може да се грижи за чистотата на въздуха, почвата и водата. Повечето въпроси имат за цел да формират знания, които са база за бъдещи практически умения.

Участниците са разпределени в три възрастови групи – от начален, прогимназиален и гимназиален етап. За да вземат участие в инициативата, учениците трябва да се регистрират и да решат тест според възрастта си. Девет от въпросите са затворени и имат по един верен отговор, а десетият е отворен – пише се кратко есе по зададена тема, свързана с природата.

Платформата е активна за регистрация и решаване на тест от днес, 10 ноември 2023 до 10 декември 2023 г. Победителите ще бъдат обявени на 14 декември 2023 г. на сайта на олимпиадата.

През 2023 г. ще бъдат отличени трима победители – по един от начален, от среден и от горен курс. Всеки от тях ще получи награда – таблет.

“Зелена олимпиада” се организира под патронажа на министъра на околната среда и водите и е най-масовата онлайн образователна инициатива, която стимулира децата и младежите да затвърждават знанията си за природата и нейното опазване и допринася за формирането на екологична култура, а състезателният й характер ги стимулира да търсят информация за това. Онлайн форматът дава възможност за участие на деца и младежи от всички населени места в страната.

Регистрационна форма

Регламент

Общи условия

TOP