Микро и малките предприятия в ЕС осигуряват работа на 75,8 милиона души през 2021 г.

Микро и малките предприятия в ЕС осигуряват работа на 75,8 милиона души през 2021 г.

По данни на Евростат броят на фирмите в ЕС през 2021 г. е бил 31 милиона, а в тях са работили 156 милиона души. 98% са били микро и малки предприятия с до 49 служители. Те са осигурявали заетостта на 75,8 млн. души, т.е. 49% от общия брой на всички заети в предприятията и са генерирали 3,3 трилиона евро оборот (35%).

Средните предприятия, с персонал от 50 до 249 души, са представлявали 0,8% от всички предприятия. В тях са работили 24 милиона души, регистрирайки добавена стойност от 1,6 трилиона евро (17%).

Въпреки че големите предприятия са само 0,2% от общия брой предприятия, те са осигурявали заетост на повече от една трета от работната сила (55,6 милиона, 36%) и са генерирали почти половината (48%) от оборота (4,4 трилиона евро).

Индустриалното производство реализира най-голям оборот само с 8% от компаниите

Най-голям оборот (10,6 трилиона евро, 33%) през 2021 г. е реализирал индустриалния сектор. В него е била заета около една пета от цялата работна сила (33,0 милиона души, 21%). По отношение на броя на предприятията, които го съставляват – това е най-малкият сектор с едва 8% (2,4 милиона) от общия брой предприятия.

Следват секторите:

  • „Търговия“, представляващ 19% от общия брой предприятия с 29,5 млн. души персонал и 31% от общия оборот;
  • „Строителство“ – 12% от общия брой предприятия, 13,4 милиона заети лица и 6% от общия оборот;
  • „Други услуги“, в който са включени предприятия в сферите „транспорт и складиране“, „хотелиерство и ресторантьорство“, „образование“, „здравеопазване и социални дейности“ и „изкуства, развлечения и отдих“ – представлява най-голям брой фирми или 61% от общия брой предприятия (19,0 милиона). Макар че тези предприятия осигуряват повече от половината заетост (80,2 милиона, 51%), оборотът им е бил по-малко от една трета (9,8 трилиона евро, 31%).
TOP