Покана за участие в Международното изложение за иновации и технологии в образованието BETT 2024

Национално участие на международното изложение за иновации и технологии в образованието BETT 2024, 24-26.01.2024 г.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира и финансира участието на изложители на национален щанд на Международното изложение за иновации и технологии в образованието BETT 2024, 24-26.01.2024 г., гр. Лондон, Великобритания.

Международното изложение за иновации и технологии в образованието BETT се провежда ежегодно от 1984 г. насам. Организатор на изложението е Hyve Group Limited с подкрепата на Британската асоциация на доставчиците на образователни услуги (BESA). Участие в предходното му издание са взели над 600 изложители от 123 държави и е било посетено от над 30 000 специалисти в сферата на образователните технологии.

Bett UK 2024 ще предложи три вдъхновяващи дни с наситена програма, възможност за директни срещи с водещи доставчици на решения в образователния и IT сектор от Обединеното кралство и чужбина.

Основните теми на изложението са: учебни помагала, допълнително и продължаващо образование, стартиране на бизнес, развитие на човешките ресурси, информационни технологии, софтуер, компютърен хардуер, съоръжения за обучение, образователни програми и иновации.

За националното участие на BETT 2024, Агенцията поема напълно или частично разходите на български предприятия за:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
 • Регистрационни и/или медийни такси;
 • Национална идентификация на българския щанд;
 • Пропуски на изложителите;
 • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Одобрените за участие предприятия, следва да поемат разходите за:

 • Спедиция, митническа обработката и застраховка на експонатите и други изложбени компоненти по време на транспортирането им и провеждането на изложението;
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
 • Застраховка на представителите на предприятието;
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие.

Срокът за кандидатстване е 1 декември 2023 г.

Допълнителна информация и регистрация

TOP