Отпускат се средства за обучение на талантливи ученици и уроци в културни и научни институции

Отпускат се средства за обучение на талантливи ученици и уроци в културни и научни институции

Правителството одобри 2 205 368 лв. за финансово осигуряване на дейности по две национални програми за развитие на образованието.

От тях 1 339 763 лева са за програма „Ученически олимпиади и състезания”, по която се провежда допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади. В такова обучение са включени общо 7 826 ученици, с които работят 861 учители.

865 605 лв. са за създаване и провеждане на уроци в културни и научни институции в рамките на програма „България – образователни маршрути”. 216 общински училища са защитили проекти за провеждане на задължителни, избираеми и факултативни учебни часове в музеи, галерии, обществени библиотеки, обсерватории, планетариуми, научни институти с цел усвояване на учебното съдържание.

TOP