От днес влизат в сила нови правила за етикетиране на виното в ЕС

От днес влизат в сила нови правила за етикетиране на вино в ЕС

От днес в Европейския съюз влизат в сила нови правила за етикетиране на съставките и хранителните стойности на виното и ароматизираните лозаро-винарски продукти. Допълнителната информация, предоставена на етикетите, ще позволи на потребителите да направят по-информиран избор, съобщава Европейската комисия.

Новите правила ще се прилагат за всички вина и лозаро-винарски продукти, получени от реколта 2024 г., а всички вина, произведени преди 8 декември 2023 г., ще бъдат освободени от новите правила до изчерпване на запасите.

Операторите ще имат избор да посочат списъка на съставките и обявяването на хранителните стойности или върху физическия етикет на виното, или чрез специално електронно средство, като например QR код. Алергените ще продължат да се представят на физическия етикет, както сега ще бъде случаят с енергийната стойност. Предоставената онлайн информация трябва да бъде толкова ясно видима и достъпна за потребителите, колкото информацията, предоставена на физически етикет.

Думата “съставки” трябва лесно да се идентифицира от потребителите на етикета и да не се бърка с други електронни средства, съдържащи маркетингови съобщения. Правилата бяха определени през 2021 г. и по-подробни правила бяха издадени преди месеци, a Еврокомисията наскоро публикува набор от въпроси и отговори, за да насочи операторите и държавите членки при прилагането на новите правила. Националните органи ще отговарят за тяхното прилагане.

Това ще покрие съществуващата разлика между виното и всички други хранителни продукти, които в продължение на много години са били задължени да предоставят такава информация. Виното беше освободено досега, както и другите алкохолни напитки, от задължението за предоставяне на информация в списъка на съставките и обявяването на хранителната стойност.

В новите етикети за вино потребителите ще могат да намерят поне следната информация за всички вина, продавани в ЕС:

 • обозначението на категорията лозаро-винарски продукт;
 • терминът “защитено наименование за произход” (ЗНП) или “защитено географско указание” (ЗГУ) и неговото наименование за вина, регистрирани като географски указания;
 • действителното алкохолно съдържание по обем;
 • указанието за произход;
 • името на бутилиращото предприятие или името на производителя или продавача;
 • нетното съдържание;
 • съдържанието на захар в случай на категории пенливи вина;
 • обявяването на хранителните стойности;
 • списъкът на съставките;
 • веществата, причиняващи алергии или непоносимост;
 • минималната дата на трайност на лозаро-винарските продукти, които са преминали обработка за деалкохолизиране.

Тази изчерпателна информация ще гарантира на потребителите максимална прозрачност при избора и покупката на вино.

Контекст

В рамките на последната реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП), приета през декември 2021 г., Европейският парламент и Съветът въведоха нови правила за етикетиране на лозаро-винарския сектор и ароматизираните лозаро-винарски продукти. След преходен период от 2 години, определен от съзаконодателите, операторите имаха време да се подготвят за новите правила. Комисията, по искане на съзаконодателите и след задълбочена консултация със заинтересованите страни и държавите членки, използва този преходен период, за да приеме през май 2023 г. допълващи правила във връзка с етикетирането на списъка на съставките.

Източник: БТА

TOP