Информационна кампания за процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“ в Добрич, Шумен и Варна

Информационна кампания за процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“ в Добрич, Шумен и Варна

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, организира информационна кампания по процедурата „Внедряване на иновации в предприятията” по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП).

В рамките на информационните дни експерти ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Добрич, Шумен и Варна.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

  • Добрич – 13 декември 2023 г. (сряда), в залата на Областна администрация -Добрич, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 – 11.00 ч.);
  • Шумен – 14 декември 2023 г. (четвъртък), в зала в Община Шумен от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 – 10.00 ч.);
  • Варна – 15 декември 2023 г. (петък), в зала „Варна“ в Община Варна от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 – 10.00 ч.).

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027).

Общият бюджет на процедурата е 293,4 млн. лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 50000 лв., а максималният размер е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат: микро- и малките предприятия могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до 500 000 лева, а средните предприятия и малките дружества със средна пазарна капитализация – до 800 000 лева. Съфинансирането е от 20% до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 31.01.2024 г.

TOP