Дигитални уроци за гражданско образование са достъпни онлайн

Ученици-се-обучават-на-дигитални-умения-пред-компютър

Дигитални уроци за гражданско образование са достъпни онлайн

Дигитални уроци за гражданско образование, свързани с Европейския съюз, са достъпни онлайн за български ученици и учители, съобщават от МОН.

Ценности, права на гражданите, история на Европейския съюз и значението му за ежедневието на всеки, информация за държавите членки и за функционирането на Европейския парламент – всичко това и още много информация са събрани по интересен начин в уроци, разработени за Програмата за училища – посланици на Европейския парламент.

От осем години насам 146 български училища са работили по Програмата. Техните ученици се включват в различни инициативи, които им помагат да научат повече за демокрацията и изборите, за функционирането на европейските институции и парламентарната демокрация. Уроците са полезен инструмент не само за учениците в училищата посланици, но и за всички в средното образованиe – те могат да се използват както в часовете на класния ръководител и по гражданско образование, така в часовете по чужд език или по география и икономика.

Образователният инструмент „Европа в училище – активни уроци за Европейския съюз“ (Europe@school) съдържа седем независими модула, които могат да се използват самостоятелно, както и наръчник за учители. Инструментът включва и модул за медийна грамотност и дезинформация. Учебният материал се опира на методиката „обучение чрез игра“ и включва викторини, ролеви игри и интерактивни упражнения.

„Европа в училище – Активни уроци за Европейския съюз“

Учебни материали

Училища посланици

TOP