2,6% от разходите на домакинствата в ЕС са изразходвани за култура

2,6% от разходите на домакинствата в ЕС са изразходвани за култура през 2020 г.

По данни на Евростат през 2020 г. домакинствата в ЕС са изразходвали средно около 2,6% от общите си разходи за култура. Те варират значително в различните държави. Няколко фактора оказват влияние върху този дял, сред които са доходите на домакинствата, нивата на цените, лесния достъп до културни места, националните културни политики и навиците на хората.

През 2020 г. делът на общия бюджет на домакинствата, предназначен за култура е бил най-висок в Дания (3,9%), Германия (3,7%) и Австрия (3,5%).

Най-нисък и под средното ниво в ЕС е бил в Гърция (1,3%), България, Литва и Испания (и трите по 1,5%).

В зависимост от покупателната способност на населението, през 2020 година най-много средства за култура са изразходвали домакинствата в Австрия (1 221 СПС), Германия (1 194), Дания (1 173) и Холандия (1 026).

Най-малък е бил средният разход на домакинство за култура в България (193 СПС), Литва (264), Словакия (282) и Гърция (296).

Средно около една четвърт от разходите за култура на домакинствата в ЕС са били за компютърна и аудио-видео техника (26,9%); 25,1% – за книги, вестници и списания; 20,8% са отделяни за такси за радио и телевизия и за наем на оборудване, 13,7% – за развлекателни услуги и останалите 13,5% – за закупуване на произведения на художественото творчество

TOP