Конкурсът за Годишните награди за отговорен бизнес 2023 е отворен за кандидатстване

21-ви Годишни награди за отговорен бизнес 2023

Двадесет и първият конкурс за Годишните награди за отговорен бизнес – 2023 е отворен за кандидатстване. Той е ежегодна инициатива на Българския форум на бизнес лидерите, в рамките на която се популяризира дейността на компаниите с най-сериозен принос към корпоративната социална отговорност, устойчивото развитие и многообразието.

За Годишните награди за отговорен бизнес могат да кандидатстват компании от цялата страна независимо от размера, сферата на дейност и дали са членове на Форума или не.

Номинациите са в следните категории:

  • Инвеститор в човешкия капитал;
  • Инвеститор в обществото;
  • Инвеститор в знанието;
  • Инвеститор в околната среда;
  • Маркетинг, свързан с кауза;
  • Цялостна КСО политика на малко и средно предприятие;
  • Многообразие на работното място.

Един от всички номинирани проекти ще спечели специалната награда Еngage – за ангажираност и участие на служителите в корпоративна инициатива с ефект върху обществото. 

Крайният срок за участие е 15 януари 2024 г.

Линк за регистрация и повече информация

TOP