Отворена за кандидатстване е нова процедура по пилотната програма „Спортът – начин на живот“

Отворена за кандидатстване е нова процедура по пилотната програма „Спортът – начин на живот“

Министерството на младежта и спорта отвори за кандидатстване процедура по пилотната програма „Спортът – начин на живот“, чиято цел е да се осигури възможност повече спортни клубове и туристически дружества да получат финансово подпомагане и да бъдат обхванати повече граждани в масови спортни и спортно-туристически състезания. Крайният срок за постъпване на проектните предложения в ММС е 12 февруари 2024 г.

Във фокуса на програмата е подобряването на условията за организиране и провеждане на масовите спортни състезания, осигуряване на възможност на граждани над 18 г. да участват в тях и да бъдат мотивирани да са физически активни. Спортните клубове и туристическите дружества ще могат да кандидатстват по програмата ако организират състезания с минимален капацитет 250 участници.

Планираният бюджет по програмата за 2024 г. е в размер на 500 000 лева. Средствата за финансово подпомагане на проект на спортен клуб или туристическо дружество ще са спрямо броя на участниците, като:

  • За 250 и повече участници над 18 г. – до 5000 лева;
  • За 450 и повече участници над 18 г. – до 8000 лева;
  • За 800 и повече участници над 18 г. – до 15 000 лева.

Новата програма е в изпълнение на един от основните приоритети на екипа на ММС за развитието и популяризирането на масовия спорт и спортно-туристическата дейност сред българските граждани. Целта й е да насърчи здравословния и активен начин на живот, както и създаването на социални контакти чрез участие в масови спортни състезания.

Изисквания за кандидатстване и документи към програмата.

TOP