МТСП набира номинации за постижения в политиката по равнопоставеност между жените и мъжете

МТСП набира номинации за Отличителния знак за постижения в политиката по равнопоставеност между жените и мъжете

Министерство на труда и социалната политика набира кандидатури на институции и организации за връчване на Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете. Наградите се връчват за седма година.

Награждаването ще се състои в края на месец април 2024 г., като носителите на приза ще бъдат разпределени в три категории: държавни институции (централна и местна власт); стопански и нестопански организации; обществени организации и институции. Отличителният знак е символ на престиж и стимул за подобряване на управлението, което цели постигане на равнопоставеност между двата пола. Наградените институции могат да ползват плакета за популяризиране на своята дейност.

Кандидатурите се подават до 17:30 часа на 20 февруари 2024 г. в приемната на Министерството на труда и социалната политика, която се намира в София, на ул. „Триадица” № 2.

Текст на обявлението за кандидатстване

Условия и ред за получаване на отличителен знак

TOP