41 % от научните работници и инженерите в ЕС са жени

41 % от научните работници и инженерите в ЕС са жени

По данни на Eurostat през 2022 г. жените научни работници и инженери в ЕС са били 7,3 милиона, което е с 310 500 повече в сравнение с 2021 г. или 41% от общата заетост в тази област.

Жените учени и инженери са били заети предимно в сектора на услугите (46%),  докато в производствената сфера те са били едва 22%.

Сред държавите членки на ЕС делът на жените учени и инженери варира в широки граници през 2022 г. – от 53% в Дания, Литва (52%) и България (51%) до 31% в Унгария, Финландия (32%) и Германия ( 34%).

Регионите с най-малък дял жени, заети в науката и технологиите, са:

  • Северозападна Италия (45,3%);
  • Малта (45,8%);
  • Южна Италия (46,1%).
TOP