Форум „Привличане на инвестиции и финансиране – възможности за общините“

БАИ и МИР организират форум за насърчаване на инвестциите и възможностите за финансиране на общините на 20 февруари 2024 г.

Българска агенция за инвестиции към Министерството на иновациите и растежа организира форум „Привличане на инвестиции и финансиране – възможности за общините“ на 20 февруари 2024 г. от 11:00 ч. в зала The Venue, сграда Инкубатор, София Тех Парк.

Целта на събитието е да бъде предоставена информация на общините относно привличането на инвеститори и възможностите за финансиране с цел развитие на регионите. Освен правната рамка, лекторите ще споделят своя опит в привличане на чуждестранни инвеститори, ще представят успешни практики на сътрудничество с общини и индустриални зони и ще предложат работещи подходи за насърчаване на иновациите и инвестициите във всички сектори на икономиката.

Събитието ще бъде открито от министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева. Във форума ще участват Мила Ненова, изпълнителен директор на БАИ, която ще представи насърчителните мерки на държавата в подкрепа на бизнеса, Пламен Панчев – изпълнителен директор на Тракия икономическа зона, Димитър Иванов – кмет на община Марица, който ще представи новите инвестиционни проекти в ТЕЗ и добри практики.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР, Българска банка за развитие и Фонд мениджър на финансови инструменти в България ще представят актуалните възможности за достъп до безвъзмездно финансиране и до финансови инструменти, приложими за общините, фирмите и потенциалните инвеститори.

След приключване на форума е предвидено посещение на суперкомпютъра в СТП и представяне на възможностите му.

Програма на събитието

Линк за регистрация

TOP