Покана за участие в Международното изложение за индустриални технологии, оборудване и поддоставки HANNOVER MESSE 2024 – гр. Хановер, Германия

Покана за участие в Международното изложение за индустриални технологии, оборудване и поддоставки HANNOVER MESSE 2024, 22-26.04.2024 г., гр. Хановер, Германия

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира национален щанд с участие на изложители на Международното изложение за индустриални технологии, оборудване и поддоставки HANNOVER MESSE 2024, 22-26.04.2024 г., гр. Хановер, Германия.

Участието на малки и средни предприятия в HANNOVER MESSE 2024 се организира и финансира със средства по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

Международното изложение HANNOVER MESSE е най-големият и значим форум в областта на индустриалните технологии и оборудване в света. Изложението се провежда всяка година от 1947 г. Негов организатор е DEUTSCHE MESSE AG. В последното издание през 2023 г., са участвали над 3 692 изложители на изложбена площ от 483 000 кв.м. и с над 128 000 делови посетители от над 160 държави.

HANNOVER MESSE е най-важната международна платформа и гореща точка за индустриална трансформация – с иновации или необичайни продукти. Тазгодишното издание ще се проведе под надслов: ”Innovation. Inspiration. Interaction”. Водещи компании от машиностроенето, електротехниката и дигиталната индустрия, както и от енергийния сектор, ще се съберат, за да представят решения за високопроизводителна, но също така и устойчива индустрия. Повече от 4000 компании ще действат като взаимосвързана индустриална екосистема и ще демонстрират как климатичната неутралност може да бъде постигната чрез електрификация, цифровизация и автоматизация.

Изложението е предназначено за производители и доставчици на индустриални технологии и оборудване, детайли и компоненти, компании заети в областта на обработката на пластмаси и метал, производители на части и компоненти, електроника и фирми, занимаващи се с ремонт на промишлено оборудване и др.

За националното участие на HANNOVER MESSE 2024, Агенцията поема напълно или частично разходите на български предприятия за:

  • Наем на изложбена площ;
  • Проектиране и изграждане на щанд;
  • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
  • Регистрационни и/или медийни такси;
  • Национална идентификация на българския щанд;
  • Пропуски на изложителите;
  • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Срокът за регистрация е най-късно до 21.02.2024 г. (сряда) включително.

Повече информация и регистрация

TOP