МРРБ откри Седмата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление

МРРБ откри Седмата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини

Министерство на регионалното развитие и благоустройството откри Седмата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини за периода 2024-2026 година. Местните власти могат да кандидатстват за приза пред МРРБ в периода от 12 март до 12 юни 2024 г.

Инициативата е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, която е приета от България и практически се прилага от 2007 година.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, което се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави членки. Дванадесетте принципа за добро демократично управление на местно ниво са в сърцевината на стратегията и тяхното приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.

Дванадесетте принципа са: честно провеждане на избори, представителност и гражданско участие; отзивчивост; ефикасност и ефективност; откритост и прозрачност; върховенство на закона; етично поведение; компетентност и капацитет; иновации и отвореност за промени; устойчивост и дългосрочна ориентация; стабилно финансово управление; човешки права, културно разнообразие и социално единство; отчетност.

Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Европейския етикет се осъществява в партньорство между МРРБ и Националното сдружение на общините в Република България. Европейският етикет се присъжда от Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, която е акредитиран от Съвета на Европа орган.

Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа по решение на съответните общински съвети. Отличието е валидно за период от 2 години. Призът се връчва  на удостоените общини на форум на местните власти, организиран по инициатива на НСОРБ и/или на МРРБ.

До момента са проведени шест процедури, на които са връчени 109 приза. С Европейски етикет за добро демократично управление досега са удостоени 42 общини – Ардино, Банско, Берковица, Бургас, Бяла Слатина, Вълчи дол, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Девня, Димитровград, Добрич, Долна баня, Доспат, Ихтиман, Карлово, Каспичан, Кирково, Кнежа, Костинброд, Кърджали, Левски, Ловеч, Лясковец, Мездра, Павликени, Перник, Петрич, Поморие, Раковски, Русе, Самоков, Свиленград, Свищов, Смолян, Смядово, Столична община, Сърница, Тетевен, Троян, Търговище и Челопеч.

Подробна информация относно кандидатстването на общините, условията и реда за присъждане на  Европейския етикет може да се намери на интернет страницата на МРРБ в раздел „Административно-териториално устройство“ – Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво – Седма процедура.

TOP