Състезание за младежи по повод Световния ден на интелектуалната собственост

Състезание за младежи по повод Световния ден на интелектуалната собственост

Патентно ведомство на Република България представя на вниманието на всички младежи възможност да разгърнат своята креативност във видеоклип с продължителност от 60 до 90 секунди на тема: „С помощта на интелектуалната собственост можем да мечтаем за по-добро бъдеще, да превърнем идеите си в реалност и да създадем свят, в който всички процъфтяват, за да постигнем Целите за устойчиво развитие на ООН!“ и да участват в Конкурс, организиран от Световната организация за интелектуална собственост по повод Световния ден на интелектуалната собственост през 2024 г.

Младежкото видео състезание е възможност да се покаже как изобретателите, творците и предприемачите оформят по-добро бъдеще за всички с помощта на иновации, творчество и права върху интелектуална собственост в съответствие с Целите за устойчиво развитие.

Изпратете Вашата индивидуална или групова заявка до 10 март 2024 г.

Индивидуалните кандидатури трябва да бъдат подадени от лица на възраст между 18 и 34 години (т.е. под 35 години) към крайната дата за подаване на кандидатурите. Груповите заявки могат да включват до 10 участници, като поне един от тях трябва да е на възраст под 35 години към крайната дата на подаване на заявката.

Награди:

  • Първа награда: Цифрово оборудване на максимална стойност 5 000 швейцарски франка.
  • Втора награда: Цифрово оборудване на максимална стойност 3 000 швейцарски франка.
  • Трета награда: Цифрово оборудване на максимална стойност 1 000 швейцарски франка.
  • Награда на публиката: Цифрово оборудване на максимална стойност 2 500 швейцарски франка.

Първите 20 печеливши кандидатури ще се възползват от възможностите за обучение, предлагани от Академията на СОИС.

Победителите ще бъдат обявени на Световния ден на интелектуалната собственост на 26 април 2024 г.

Включете се, бъдете създател на промяна и ни помогнете да разпространяваме информацията за ползите от иновациите, творчеството и интелектуалната собственост.

Подробна информация за състезанието и линк за участие: https://www.wipo.int/en/web/ipday/2024-sdgs/video-competition.

TOP