Проучване на нуждите от кадри със средно и висше образование в България

Проучване на нуждите от кадри със средно и висше образование в България

За поредна година Българската търговско-промишлена палата проведе анкетно проучване сред членовете си, свързано с оценка на необходимостта от кадри със средно и висше образование, както и индикации относно липсата на определени умения сред завършващите ученици и студенти. Важен въпрос от анкетата е свързан с оценката на необходимостта от  квалифицирани кадри с висше образование и съответните области и специалности. Анкетата е  проведена в началото на февруари, обобщавайки отговори на  компании  от различни сектори на икономиката в България.

Данните от анализа са изпратени и до Министерство на образованието и науката, като част от процедурата относно дейностите по определяне и утвърждаване на броя на приеманите  за обучение студенти и докторанти  в държавните висши училища на Република България  за учебната 2024/2025г.

Най-сериозна липса на професионални кадри  и необходимост от увеличаване на броя на обучаващите се в държавните висши училища се отчитат в техническите науки: 86% от  фирмите в анкетата са посочили интерес именно там,   следвани от  интерес за  обучения на студенти в природни науки, математика и информатика и т.н.

Резултатите от изследването, подчертават отново тенденцията за липса на ключови професионални умения сред завършващите. През последната година се наблюдава все по-ниска степен на придобивани компетентности, липса на практически и комуникационни умения, както и необходимостта от повишаване на придобиваните базисни икономически познания. Тези изводи насочват вниманието към необходимостта от подобрение на образователните програми и подготовката на учениците за успешно стартиране в професионалния живот, както и засилване връзката на бизнеса и образованието чрез различни форми, като дуално обучение и стажове. Водещи предизвикателства  в знанията и уменията на завършващите средни и висши учебни заведения, посочени от фирмите са също и липса на трудови навици и мотивация,   недостатъчни умения за работа в екип,  недостатъчен интерес към професионалните им ангажименти.

Линк към проучването

Източник: „Инфобизнес“

TOP