Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ с бюджет 117,5 млн. лв. от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Мярката е насочена към микро- и малки семейни фирми (предприятия, които се притежават от повече от един член от семейство) и такива от творческите индустрии и занаяти.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти ще бъде 25 000 лв., а максималният – до 150 000 лв.

Със средствата ще могат да се закупуват нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер за подобряване на производствения капацитет. Ще се покриват и разходите за създаване на онлайн магазин за продукти или услуги, предлагани от предприятията. Целта е да се подобри тяхната конкурентоспособност и да се засили пазарното им присъствие.

Документите по мярката ще се подават изцяло електронно в системата ИСУН. Проектите на условия за кандидатстване и условия за изпълнение вече са публикувани в: уебсайта на МИР и уеб сайта на ИСУН.

Предложения и коментари по тях могат да се правят до 7 март 2024 г. включително в ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“, подраздел „Процедури за обществено обсъждане“.

Те трябва да са в свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията на процедурата.

TOP