Фонд „Условия на труд“ ще съфинансира с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2024 г.

Фонд „Условия на труд“ ще съфинансира с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2024 г.

Фонд „Условия на труд“ започна набирането на проекти на работодатели за подобряване на условията на труд и за диагностика на професионалните болести за 2024 г., съобщават от МТСП. Максималният размер на средствата за финансиране на едно предложение до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи за изпълнението му, но не повече от 100 000 лева. Това стана ясно след заседание на Националния съвет по условия на труд и Управителния съвет на фонда. Предложенията се приемат всеки работен ден в деловодството на фонда. Няма краен срок за кандидатстване.

Целта е посредством реализирането на проектите да се подобрят микроклиматът, електро и пожарната сигурност, техническата безопасност на работно оборудване и санитарно-битовите условия в предприятията, както и да се намалят равнищата на прах, шум и вредни вибрации и химични елементи.

През последните пет години Фонд „Условия на труд“, който е към Министерството на труда и социалната политика, финансира изпълнението на проекти за подобряване на работната среда на 248 предприятия. Реализирането им повиши качеството на условията на труд за 8418 работници и служители.

Сред добрите практики по проектите са подобряване на микроклимата чрез внедряване на климатични и вентилационни системи; минимизиране на риска от прах и химични агенти; повишаване осветеността на работните места. Фонд „Условия на труд“ е съфинансирал и проекти за намаляване на опасността от поражение от електричество и редуциране на предпоставките за възникване на трудови злополуки след ремонт на електрически инсталации, както и за намаляване на рисковете от падания и от експозиция на шум с наднормени стойности.

Всички подробности и условия за кандидатстване могат да се получат на официалната интернет страница на Фонд „Условия на труд“- https://www.mlsp.government.bg/dokumenti-za-kandidatstvane.

TOP