НАП внедри нова електронна услуга за подаване на данни от доставчиците на платежни услуги за трансгранични плащания

НАП внедри нова електронна услуга за подаване на данни от доставчиците на платежни услуги към CESOP

Националната агенция за приходите внедри нова електронна услуга „Подаване на данни от доставчици на платежни услуги за трансгранични плащания“, включена в категория „Подаване на данни към CESOP“ в Портала за електронни услуги. Услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис и е предназначена за български и чуждестранни юридически лица, които са доставчици на платежни услуги (ДПУ) в страните членки от Европейския съюз и предоставят платежни услуги на територията на Република България.

Разпоредбата на чл. 123а от Закона за данъка върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2024 г., регламентира задълженията на ДПУ, предоставящи платежни услуги на територията на Република България, да подават по електронен път към НАП информация от водените от тях електронни регистри, съгласно чл. 123а,  ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС.

Информацията за трансграничните плащания се подава чрез файл в XML формат за тримесечен период в срок до края на месеца, следващ тримесечието. Първоначалното подаване на данни от ДПУ е от 1 април 2024 г.

Повече информация за подаване на данни към CESOP можете да прочетете тук: Подаване на данни от доставчици на платежни услуги към CESOP.

For English see here and here

TOP