22,9% от предприятията в ЕС са работили в сферата на електронната търговия през 2022 г.

22,9% от предприятията в ЕС са работили в сферата на електронната търговия през 2022 г.

През 2022 г. 22,9% от предприятията в ЕС са извършвали онлайн продажби, което е с 0,1 процентни пункта повече в сравнение с 2021 г. (22,8%) и с 6,5 п.п. повече в сравнение с 2012 г. (16,4%).

Делът на предприятията, занимаващи се с онлайн продажби варира значително в различните страни членки на ЕС. Най-висок е бил той в:

  • Литва (38,9%);
  • Швеция (38,1%);
  • Дания (36,7%).

Най-ниският дял е бил отчетен в: 

  • Румъния (12,9%);
  • Люксембург (13,4%);
  • България (15,1%).

Делът на онлайн търговците е тясно свързан с размера на предприятието. Най-голям е бил делът на големите фирми (45,9%), следвани от средните предприятия (30,2%), а малките (20,8%) остават в края на класацията.

Източник: Евростат

TOP