Публикувана е XSD схема на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г.

Публикувана е XSD схема на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023

НАП предоставя възможност за подаване на Декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. в XML формат. Подаването на информацията се осъществява в Портала на НАП чрез електронната услуга за подаване на данни за цитираната декларация (Приемане на Годишна данъчна декларация по чл. 92, ал. 1 Закон за корпоративното подоходно облагане №1929). За използване на тази възможност е необходимо счетоводните софтуери на клиентите да имат възможност за извеждане на информацията в XML формат, който да подадат чрез електронната услуга.

TOP