Днес е Националният празник на Ирландия

Днес е Националният празник на Ирландия

Ирландия в цифри:

  • Населението на Ирландия е 5,2 милиона души и представлява 1,2% от населението на Европейския съюз;
  • Броят на завършилите висше образование на възраст между 25 и 34 години е 62%, а средно за ЕС – 42%;
  • 73% от ирландците между 16 и 74 години притежават базови дигитални умения (56% в ЕС);
  • 12% от населението на възраст 25 – 64 години участва в ученето през целия живот (12% в ЕС);
  • Възобновяемата енергия е 13% от общото потребление на енергия (в ЕС е 23%);
  • Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 95 290 евро или 3 % от БВП на ЕС.

През 2020 г. най-важните сектори в ирландската икономика са били индустрията (38,3 %), информацията и комуникациите (17,4 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (10,5 %).

Търговията в рамките на ЕС представлява 41 % от износа на Ирландия (Белгия и Германия — по 11 %), а в търговията извън ЕС най-голям е износът за САЩ (30 %) и Обединеното кралство (9 %).

38 % от вноса в Ирландия идва от страните от ЕС (Франция — 11 % и Германия — 9 %), докато за страните извън ЕС делът на Обединеното кралство е 27 %, а на САЩ — 13 %.

Ирландия е член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Ирландия е договорила клауза за неучастие в Шенгенското пространство.

Източник: Евростат

TOP