На 25 март отбелязваме Деня на европейските автори

На 25 март отбелязваме Деня на европейските автори

Денят на европейските автори, 25 март, поставя фокус върху европейската литература и насърчава интереса към четенето. Инициативата вдъхновява младите да изследват богатството на европейската литература и насърчава езиковото многообразие. Денят на европейските автори служи като платформа за популяризиране и подкрепа на програмите и инициативите в европейските държави за популяризиране на културата на четене.

Чрез Деня на европейските автори Европейският съюз се стреми да вдъхнови по-младите поколения да установят отношения със света на книгите. Това се постига чрез срещи с автори, преводачи и други специалисти от сектора на книгоиздаването и приканването им да споделят собствения си опит. Денят на европейските автори предлага на младите хора възможност да се ангажират с текущите социални и лични предизвикателства.

По този повод Европейската комисия кани училища, книжарници, библиотеки и други партньори, които работят в областта на четенето, да организират читателски прояви в своите градове и региони. Това са сесии за четене на глас за деца, младежи или други подходящи аудитории. Тези сесии, които ще популяризират различни европейски автори, могат да се провеждат от учител или с гост – автор, популярна личност, представител на сектора на книгоиздаването – например илюстратор, преводач, издател или редактор. Целта е да се повиши осведомеността за многообразието на професиите в сектора.

Ще намерите повече информация на уебстраницата „Ден на европейските автори“

Хаштагът на инвициативата в социалните медии е #ReadWithEurope.

Примери от инициативата 2023

Как да се организира читателска проява

TOP