22 март е Световният ден на водата

World water day logo 2024

22 март е Световният ден на водата

Всяка година на 22 март ООН отбелязва Световния ден на водата. През 2024 година кампанията преминава под надслов „Вода за мир“ и в подкрепа за постигането на Цел 6 за устойчиво развитие: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

Водата може да създаде мир или да предизвика конфликт. Когато водата е оскъдна или замърсена, или когато хората имат неравен или изобщо нямат достъп до водни ресурси, може да възникне напрежение между различни общности и държави.

С нарастването на населението, водата ще става все по-важна в борбата срещу бедността и влошаване състоянието на околната среда. Сътрудничеството по отношение на водата може да изгради жизненоважна устойчивост срещу екстремните метеорологични явления и да помогне на населението за смекчаване изменението и адаптиране към променящия се климат.

Общественото здраве и благоденствие, хранителните и енергийните системи, икономическата продуктивност и целостта на околната среда разчитат на добре функциониращ и справедливо управляван воден цикъл.

Всеки човек има своята роля, като използва водата по-внимателно и пестеливо. И всички можем да се обединим около водата и да я използваме за мир, полагайки основите на по-стабилно и проспериращо бъдеще.

Знаете ли, че?

  • Повече от 3 милиарда души по света зависят от водоеми, които пресичат национални граници, а от 153 страни, които споделят реки, езера и водоносни хоризонти със своите съседи, само 24 страни съобщават, че имат сключени споразумения за сътрудничество за всички споделени води;
  • 2,2 милиарда все още живеят без безопасно управлявана питейна вода, включително 115 милиона души, които пият повърхностна вода. (СЗО/УНИЦЕФ, 2023);
  • Приблизително половината от населението на света изпитва сериозен недостиг на вода в определени части от годината (IPCC, 2022);
  • През последните 50 години бедствията, свързани с водата доминират и представляват 70% от всички смъртни случаи, причинени от природни бедствия (Световна банка, 2022);
  • Очаква се глобалното търсене на вода да нарасне с 55% до 2050 година (ОИСР, 2012).

Източници: UN, МОСВ

TOP