Конкурс на Европейския съюз за най-добро биологично производство

Конкурс на Европейския съюз за най-добро биологично производство

Конкурсът за най-добро биологично производство на Европейския съюз е отворен за кандидатстване. Инициативата има за цел  да бъдат отличени постижения по цялата верига за създаване на стойност в биологичното производство, както и най-добрите и иновативни участници.

Конкурсът е част от кампанията по Плана за действие за развитие на биологичното производство, приет от Комисията на 25 март 2021 г., с който се симулира нарастването на потребителско търсене на биологични продукти.

Участниците могат да бъдат малки или средни предприятия за преработка на биологични храни, търговци на биологични храни на дребно, ресторанти или ресторантьорски услуги в областта на биологичните храни.

Наградите са в следните седем категории:

  • Най-добър земеделски стопанин, занимаващ се с биологично земеделие – 2 отделни категории за мъже и жени;
  • Най-добър регион в областта на биологичното производство;
  • Най-добър град в областта на биологичното производство;
  • Най-добър биорайон в сферата на биологичното производство;
  • Най-добро малко или средно предприятие за преработка на биологични храни;
  • Най-добър търговец на дребно на биологични храни;
  • Най-добър ресторант/доставчик на услуги за хранене в областта на биологичните храни;

Крайният срок за кандидатстване е до 23:59 ч. на 12 май 2024 г.

Повече информация

TOP