Българо-украински бизнес форум с двустранни срещи ще се проведе на 25 април 2024 г.

Българо-украински бизнес форум с двустранни срещи ще се проведе на 25 април 2024 г. в гр. София

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, съвместно с Българо-украинската индустриална камара и с подкрепата на Българската търговско-промишлена палата организират Българо-украински бизнес форум с двустранни срещи, който ще се проведе на 25 април 2024 г. в зала „Васил Левски“ на хотел „Hyatt Regency Sofia“ в гр. София.

Съгласно данни на НСИ за 2023 г., двустранният стокообмен между България и Украйна е надхвърлил 1 млрд. щ. долара, но се отбелязва спад от 14,3%, спрямо реализирания през същия период на предходната година. Българският износ за Украйна се е увеличил с 50,6% и е достигнал 537,5 млн. щ., а вносът от Украйна в България е възлязъл на 483,5 млн. щ. долара, като регистрира 42,0% спад, спрямо първото полугодие на 2022.

Събитието на 25 април цели:

  • Да разшири търговско-икономическите връзки между двете държави;
  • Да създаде предпоставки за установяването на нови контакти между предприемачи и компании, предвид сложната и едновременно с това динамична обстановка в Украйна.

Пред българския бизнес ще бъдат дискутирани теми, свързани със следвоенното възстановяване и възможностите, които европейските фондове ще предоставят на Украйна за реконструкция на икономиката и инфраструктурата. Географската близост на нашите две държави посредством Черно море, както и културните и исторически особености предоставят отлична възможност за изграждане на трайни партньорства, разширяване на традиционно доброто сътрудничество и създаване на успешни съвместни бизнеси.

Бизнес форумът ще предостави възможност на представителите на български предприятия от секторите ИКТ, включително финтех и модерни технологии, енергетика, хранително-вкусова промишленост и земеделие, логистика и инфраструктура да се запознаят с нови потенциални партньори, както и да осъществят преки контакти с предприятия от Украйна.

Срокът за регистрация е до 22 април 2024 г. на следния линк.

Програма на събитието, както и информация за украинските фирми ще бъде изпратена на регистриралите се до края на седмицата.

За допълнителна информация:

  • 02/940 79 37 – Наталия Нечева
  • 02/ 940 79 77 – Николина Георгиева

*Участието в събитието е безплатно и се организира по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“.

TOP