Ново проучване на ЕПВ и ЕИБ: Единният пазар на ЕС е ключов катализатор за увеличаване на обхвата на чистите и устойчиви изобретения

Ново проучване на ЕПВ и ЕИБ: Единният пазар на ЕС е ключов катализатор за увеличаване на обхвата на чистите и устойчиви изобретения

По повод Световния ден на интелектуалната собственост, Европейското патентно ведомство (ЕПВ/EPO) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) публикуваха съвместно проучване относно комерсиализацията на чистите и устойчиви технологии. В него се констатира, че от 2016 г. до 2021 г. изобретенията в тази област са нараснали с 33%.

От 1997 г. до 2021 г. са публикувани повече от 750 000 изобретения за чисти и устойчиви технологии, което представлява почти 12% от всички изобретения през този период. Тези констатации са включени в последния съвместен доклад на ЕПВ и ЕИБ „Финансиране и комерсиализация на иновациите в областта на чистите технологии”.

Преходът към по-чиста и по-устойчива икономика подхранва надпреварата за иновации, в която Европа е сред основните претенденти

Между 2017 г. и 2021 г. държавите членки на ЕПВ допринасят с 27% от всички изобретения в областта на чистите технологии с висока стойност в световен мащаб, измерено чрез броя на международните патентни семейства (IPF), като Германия, Франция и Обединеното кралство са най-големите регионални вносители. В световен мащаб Япония, Съединените щати и Китай остават значими участници, като през последните години Китай бързо развива своя сектор на чистите технологии.

Водещи технологии в областта на нисковъглеродната енергия

Чистите и устойчиви технологии обхващат разнообразни решения, насочени към подобряване на енергийната ефективност, използване на устойчиви ресурси, намаляване на замърсяването и отпадъците и смекчаване на неблагоприятните последици от изменението на климата. Технологиите за нисковъглеродна енергия са водещи в тази област, а решенията за чиста мобилност са на второ място. Алтернативите на пластмасите се следват отблизо, като са подадени значителни заявки за патенти.

Свързване на инвеститори с високотехнологични стартъпи

Миналата есен Европейското патентно ведомство пусна в действие своя Deep Tech Finder – инструмент, който съчетава бизнес профилите на около 9 000 европейски стартиращи предприятия, готови за инвестиции, с информация за техните патентни портфейли. Deep Tech Finder разполага с десетина филтъра за различни устойчиви технологии, свързани с около 300 стартиращи предприятия в същата област, което улеснява инвеститорите при намирането на обещаващи стартиращи предприятия и обратното. Инструментът наскоро беше обновен с подобрени функции за показване на стартъпи, които отговарят на критериите за запитване, с опростена функция за изтегляне и прецизирана информация за патентния статус.

Изследване „Финансиране и комерсиализация на иновациите в областта на чистите технологии” и резюме (на английски език)

Достъп до Deep Tech Finder на Европейското патентно ведомство

Зелени технологии на фокус / ЕПВ

Източник и изображение: Патентно ведомство

TOP