Световен ден на мигриращите птици

Flying-storks-щъркели-в-полет

11 май – Световен ден на мигриращите птици

Световният ден за опазване на мигриращите птици е глобална кампания, която от  2006 г. се провежда всяка година. Основната й цел е да повиши осведомеността на хората и да подчертае нуждата от опазване на мигриращите птици и местообитанията им.

През 2024 г. се поставя акцент върху връзката между мигриращите птици и насекомите. Мотото на деня тази година е „Защита на насекомите – защита на птиците “. Обезлесяването, промишленото земеделие, прекомерната употреба на пестициди, светлинното замърсяване и изменението на климата са основните фактори, движещи тази тенденция. Акцентът на кампанията за деня през 2024 г. е върху предприемането на мерки за опазване на насекомите чрез намаляване на употребата на пестициди и торове в земеделието.

Насекомите са основен източник на енергия за много от мигриращите видове птици не само по време на размножителните периоди, но и по време на дългите им пътувания. Присъстващи в почти всички екосистеми по света, насекомите са основни източници на храна за мигриращите птици по време на дългите им пътувания. Мигриращите птици често определят времето на миграцията си в съответствие с изобилието от насекоми. Те зависят от тези насекоми за храна по време на миграционни спирки и за успеха на размножаването и изхранването на малките.

Популациите на насекомите намаляват, което е свързано с намаляването на видовете птици, които разчитат на насекомите за оцеляване.

Някои примери за действия, насърчавани чрез кампанията, включват:

  • Засаждане на местни градини за създаване на подходящи местообитания за дивата природа;
  • Избор на органични продукти, като по този начин се избягват вредните пестициди;
  • Намаляване на унищожаването на местообитания, свързано с развитието на собствеността или практиките за озеленяване;
  • Обучение на приятелите и семейството за ролята, която играят насекомите в нашата екосистема;
  • Подкрепа на образователни усилия, насочени към опазване на насекомите, включително насърчаване на тяхното опазване на ниво общност;
  • Създаване на закони и разпоредби за защита на насекомите и мигриращите птици;
  • Насърчаване на местни природозащитни дейности за поддържане на естествени местообитания за насекоми, птици и други диви животни.

Повече информация относно Световния ден на мигриращите птици ще намерите на www.worldmigratorybirdday.org

Източник: МОСВ

TOP