Българският правописен речник вече е достъпен онлайн

screenshot-of-Bulgarian-language-platform-BERON / скрийншот-на-българската-езикова-платформа-БЕРОН

Българският правописен речник вече е достъпен онлайн

Официалният правописен речник на българския език на БАН вече е дигитализиран и достъпен онлайн напълно свободно. Разработването му е част от платформата БЕРОН ().

Речникът е наречен БЕРОН – абревиатура на Български езикови ресурси онлайн. По този начин се изразява почитта и признателността към възрожденеца и просветителя д-р Петър Берон. Неговият малък „Буквар с различни поучения“, добил широка популярност като Рибен буквар, полага основите на модерното светско образование в България през далечната 1824 г. Благодарение на печатната технология Бероновият буквар има ключова роля за разпространението и утвърждаването на редица книжовни норми, свойствени и на днешния ни език.

„200 години след създаването на „Буквара с различни поучения“ на Петър Берон решихме да свържем абревиатурата на платформата БЕРОН с името на автора на Рибния буквар, за да отдадем почит на неговия автор“, каза на представянето проф. Станчева от Института за български език на БАН, ръководител и инициатор на проекта. По думите й 85% от младите хора правят езикови справки в интернет. В дигитализираната версия е включена и рубриката „Въпрос на деня“, която представя отговори на въпроси, които се получават ежедневно в Службата за езикови справки и консултации на Института за български език.

В разработването на правоговора на платформата БЕРОН е използван изкуствен интелект, създаден от учени от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН.

„Гласът“ на БЕРОН е актрисата Гергана Стоянова, а около 85% от произнесените думи са генерирани с изкуствен интелект. Добавена е богата информация за граматичните особености на думите, за дублетите и омонимите в книжовния език.

Речникът съдържа общо около 2 400 000 форми. Съдържанието на БЕРОН се разработва от Секцията за съвременен български език на Института за български език на БАН – институцията, която съдейства за осъществяването на националната езикова политика и е натоварена от държавата да проучва езиковата практика и да кодифицира книжовните норми.

Платформата ще включва четири основни модула: правопис, правоговор, граматика и езиково консултиране.

Платформата е достъпна на адрес https://beron.mon.bg.

TOP