На 13 май отбелязваме Деня на данъчна свобода през 2024 г.

Woman Stacking Coins on Table. Tax Calculation. Tax freedom day / Жена подрежда монети в купчинки върху маса. Изчисляване на данъци. Ден на данъчната свобода

13 май е Денят на данъчна свобода през 2024 г.

ИПИ

През 2024 г. всички ние работим за държавната хазна в продължение на 134 дни. Бюджетът за тази година залага консолидирани приходи в размер на 75,3 млрд. лв. Приемайки, че за ден изработваме над 562 млн. лева – изчислено на база прогнозния размер на БВП от 206 млрд. лв. през 2024 г., то са нужни 134 дни за да попълним държавната хазна. Според календара, като отчетем и факта, че годината е високосна, своеобразният Ден на данъчна свобода настъпва на 13 май 2024 г. Това е хипотетичната дата, на която бихме попълнили държавната хазна, ако всичко, което изработваме от началото на годината, отива само в полза на бюджета.

Виж къде отиват твоите данъци и изчисли своя Ден на лична данъчна свобода на посветената за това страницата на ИПИ – www.kolkodavam.bg.  

Към цялата публикация

TOP