Министерството на културата обяви три сесии за финансова подкрепа на културни организации, които не са държавни или общински културни институти

Министерството на културата обяви три сесии за финансова подкрепа на културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на театъра, музиката и танца, които не са държавни или общински културни институти

Финансовата подкрепа се предоставя чрез оценяване на творчески проекти на конкурсен принцип. В конкурсните сесии за предоставяне на финансова подкрепа могат да кандидатстват юридически лица, вписани в Публичния регистър на културните организации по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.

Общата сума за финансиране на проектите е:

  • за театрално изкуство е 300 000 лв.;
  • за музикално изкуство – 300 000 лв.;
  • за танцово изкуство – 200 000 лв.

Срокът за подаване на документи е 20 календарни дни – до 17 юни вкл.

Обявите са публикувани в раздел „Конкурси/обяви“, а формулярите са в раздел „Програми и проекти“ на официалната страница на Министерството на културата.

TOP